Home » Chia Sẻ ROM ANDROID BOX » TWRP recovery for Mibox 2S MDZ-09-AA/AK Port By DaivietPDA
 mở lên và gõ “su” cho phép trên mibox , và dd if=/sdcard/recovery.img of=/dev/block/recovery , gõ tiếp reboot recovery

Credit 

 

Download